Strešné systémy a skladby • bitumenové pásy • TPO fólie • termohydroizolácie • doplnky pre bitumeny • 3D pásy • horáky • ventilačné turbíny
Open
X
Randamax P Mineral APP

Randamax P Mineral je modifikovaná bitumenová plastomerická membrána s polyesterovou nosnou vložkou vystuženou skleneným vláknom. Vrchná strana je pokrytá šupinkami z prírodnej bridlice ako ochrana proti UV žiareniu.

Použitie: ako vrchná hydroizolačná membrána na ploché strechy nepochôdzne, rekonštrukcie striech, spádové strechy, pod šindeľ.

Povrchová úprava

vrchná strana – bridlica

povrchová úprava - bridlica zelená povrchová úprava - bridlica červená povrchová úprava - bridlica prírodná

spodná strana – PE

povrchová úprava - PE

Aplikovateľnosť

natavenie kotvenie

Randamax P mineral

Možnosti použitia

nepochôdzne strechy
ploché strechy nepochôdzne
rekonštrukcie
rekonštrukcie
spádové strechy
spádové strechy
šindel
pod šindel

Charakteristiky

CharakteristikaNormyU.M.Randamax P MineralTolerancia
Normy//EN 13707 – EN 13969/
Zmes//plastomerický bitumen/
Priľnavosť bridliceEN 12039Strata v %menej ako 30/
Horný povrch//bridlicový posyp/
Dolný povrch//film PE/
Spô™sob použitia//SS - F - SP - SF/
Metó—da apliká‡cie//horá‡k/
ViditeľnéŽ defektyEN 1850-1-Pass/
DĺžkaEN 1848-1M≥ (7,5-1%)/
Ší’rkaEN 1848-1M≥ (1-1%)/
RovnosťEN 1848-1-Pass/
HrúœbkaEN 1849-1Mm4 – 5± 5%
Vodotesnosť (met—óda B – 60 kPA)EN 1928:2000-Pass/
Ťahové vlastnosti
- maximál‡lna ťahovᇠsila pozdĺžna
- maximál‡lna ťahovᇠsila prieč‹na
- pozdĺžne predĺženie
- prieč‹ne predĺženie
EN 12311-1N/50 mm
N/50 mm
%
%
900
700
45
45
-20%
-20%
-15 pp
-15 pp
Odolnosť voč‹i ná‡razuEN 12691mm1500/
Odolnosť voč‹i statickéŽmu zaťaženiuEN 12730kg20/
Odolnosť voči pretrhnutiu
- pozdĺžne
- prieč‹ne
EN12310-1N200
200
-30%
-30%
RozmerovᇠstabilitaEN 1107-1%≤ 0,3/
Ohybnosť pri ní’zkych teplotá‡chEN 1109°C-5/
Odolnosť voč‹i prúœdeniu teplaEN 1110°C120/
UmeléŽ stárnutie pri dlhodobom
vystavení’ zvýšenej teplote
EN 1296 + EN 1110°C110-10
Priepustnosť vodných pá‡r/-μ = 20.000/